Enige kursusse wat vantevore op die kampus beskikbaar
was, maar nie meer in reŽle tyd voor ingeskryf kan word
nie, omrede die CAPS kurrikulum dit nie in 'n spesifieke
kwartaal vir 'n spesifieke Graad voorskryf nie, kan hier
gekoop word as 'n SUPERboek.

'n SUPERboek is 'n dokument wat die oorspronklike teks
bevat, sowel as die oudio-visuele opnames, en dan
natuurlik ook die assessering.

Kontak ons asseblief met die kursus-kode wanneer u dit wil
bestel. Ons sal aan u 'n faktuur uitreik vir die kursus(se) wat
u in belang stel, en aan u 'n skakel stuur om dit af te kan laai. Sodra u betaling bevestig is sal ons die aktiveringskode stuur.

Let wel: As jy die TeachMe program op jou rekenaar geÔnstalleer het, en 'n opgradering na die TeachMe Premium toe gemaak het, sal jy nie individueel hoef te betaal vir die SUPERboeke in die argiewe nie.