Telgetalle
Eksponente
Meetkudnige voorwerpe
Tweedimensionele vorme
Reguitlyn meetkunde