Hoe registreer ek my kind vir 'n spesifieke kursus?

By die Klaskamers-bladsy word die kursusse gelys wat op enige oomblik in 'n kwartaal aktief ("lewendig") is en voor ingeskryf kan word. U moet die registrasie-vorm invul en vir ons aanstuur om te kan registreer vir enige van die kursusse in 'n spesifieke kwartaal, maar dit behels nog nie die registrasie vir 'n spesifieke kursus nie.

Wanneer u die betaling gedoen het vir die kampus-gelde, sal u die geleentheid h om die kursus te kies wat u kind eerste wil doen, en dan stuur ons vir u die eerste sleutelwoord aan.

Aan die einde van elke module is daar 'n assessering wat deur u kind gedoen en aan ons gestuur moet word. Sodra ons dit ontvang het, sal ons per ePos die volgende module se sleutelwoord vir u aanstuur. Op hierdie manier kan u beheer uitoefen oor die tempo waarteen u kind deur die kursus vorder.

Indien dit dringend is vir u kind om so gou as moontlik deur die hele kursus te vorder, en ons sodanige instruksies van u af ontvang, sal ons al die sleutelwoorde vooraf beskikbaar maak.
 
Hoekom stuur ek nie sommer my kind vir gewone, tradisionele ekstra klasse nie?

Ons ervaring het geleer dat die tradisionele manier van "vir ekstra klasse gaan" nie meer voldoende is in die moderne tyd nie, hoofsaaklik weens die volgende redes:
'n Uur 'n week (alleen met 'n tutor, een-op-een of in 'n klas met 'n groepie ander leerders) is eenvoudig net nie genoeg nie.

By die "ekstra klasse" word daar gewoonlik aan die kinders se huiswerk aandag gegee, eerder as om te fokus op die aanleer van nuwe tegnieke, ontwikkeling van vaardighede, en s meer.

Indien daar enige onderrig plaasvind (iets wat by baie van die rekenaar-sentrums nie gebeur nie - daar werk hulle slegs deur verskillende programme) is hierdie inligting gewoonlik ook nog onderworpe aan die volgende:
       Dit is gewoonlik te veel vir 'n enkele sessie. Die gemiddelde persoon kan nie meer as 30 minute
       lank konsentreer op nuwe inligting en nuwe konsepte nie - hoeveel te meer 'n skoolkind? Dit is
       wel so dat, indien hulle gevra word of hulle verstaan, hulle bykans altyd sal antwoord dat hulle wel
       is, want op daardie oomblik is dit die geval. Die vraag is egter of hulle nog by is met die inligting
       wat aan hulle oorgedra is 'n halfuur vroer, en of hulle hierdie nuwe inligting nog steeds gaan
       onthou 'n paar dae later.

       Die inligting (kennis oordrag) vanaf die tutor na die leerder tydens sulke sessies is verlore
       wanneer die klas verby is.

       Die leerders moet aanpas by die tye wat die tutor pas, en nie andersom nie.

Die StudyMAGIX Virtuele Kampus spreek al hierdie tekortkominge aan, deur u kind toe te laat om te studeer wanneer hy/sy wil, en deur die hele tyd 'n tutor te verskaf wat alles verduidelik wat moontlik nie in die teks verstaan kan word nie.
Terug na bo
 
 
Terug na bo
Hoe gemaak as ek 'n onderwerp soek wat ek nie in die spesifieke kwartaal kry nie?

Dit kan beteken dat hierdie spesifieke onderwerp in 'n ander kwartaal ingedeel was volgens die CAPS kurrikulum, of dat dit dalk nog nie ten volle ontwikkel is as 'n StudyMAGIX oudio-visuele kursus nie.

Gaan kyk gerus eers in die Argiewe, om te sien of die kursus nie dalk al daar as 'n SUPERboek aangebied word nie. Indien nie, kontak ons sodat ons kan werk maak daarvan om die materiaal so gou moontlik ontwikkel te kry
 
Terug na bo
Wat moet ek doen as dit al amper aan die einde van 'n kwartaal is?

Die inskrywings vir kursusse by die StudyMagix Virtuele Kampus word gedoen op 'n kwartaallikse basis, en ook as sodanig betaal. Indien u egter in die laaste maand van 'n kwartaal sou inskryf, en vir 'n volle kwartaal betaal, bied ons u hierdie laaste maand gratis, en is u kind reeds ingeskryf vir die opvolgende kwartaal.
 
Terug na bo
Wat kos die kursusse by die StudyMagix Virtuele Kampus?

Die inskrywings vir kursusse by die StudyMagix Virtuele Kampus word gedoen op 'n kwartaallikse basis, en die koste-strukture is soos volg:

Eerste inskrywing:    R900 vir die kwartaal (of  R350 per maand).


Elke kwartaal waarvoor u kind ingeskryf is, behels 'n betaling van R900. Indien u inskryf vir 'n jaar ontvang u 'n afslag van 25%, en beloop die kostes R2 700. Alle fooie is streng vooruit betaalbaar.

Maandelikse betaling (slegs per debietorder): R350 per maand.

As u per debietorder betaal, en die outomatiese hernuwings-opsie gekies het, sal 'n 10% afslag op die relevante bedrae van toepassing wees.

Alternatiewe opsies by die kampus:
SUPERboeke uit die argiewe:   R250 per kursus (indien dit afgelaai word vanaf ons webtuiste); R350 as u dit op CD bestel, en self by ons kantore afhaal; R450 as u verkies dat ons die kursus op CD aan u moet pos.

etutor (lewendige (regstreekse), een-tot-een hulp in 'n virtuele klaskamer vir 15 minute sessies): R2 700 per jaar / R700 per kwartaal (ingesluit by kwartaallikse of jaarlikse kampus-registrasies)

TeachMe opgradering na die Basic weergawe: R390 (indien u 'n ID vanaf 'n Kampus-agent beskikbaar het, sal u 10% afslag ontvang)
 
Terug na bo
Kry my kind addisionele ondersteuning?

Ons verstaan maar alte goed hoe belangrik dit is dat 'n leerder toegang moet h tot 'n Vraag-en-Antwoord fasiliteit wanneer hulle besig is om nuwe Wiskunde aan te leer en te bemeester. Om hierdie rede is die tutor-on-call fasiliteit as 'n standaard opsie by elke kwartaal se inskrywings ingesluit.
 
Terug na bo
Watter voordele is daar vir my kind om by StudyMagix se virtuele kampus in te skryf?

Baie van die voordele is al telkemale op hierdie web-bladsye aangespreek, maar ter wille van eenvormigheid rondom die absolute uniekheid van hierdie oplossing, gee ons dit weer:
24/7 toegang tot 'n pratende, verduidelikende "handboek".

"Ekstra klas" in die gemak van jou eie huis, wanneer dit jou pas.

Jy kan die verduidelikings oor-en-oor bekyk, totdat jy dit verstaan.

Jy gaan 'n assessering moet doen, sodat ons kan bepaal of jy wel die konsepte onder die knie het.

Toegang tot enige van die beskikbare kursusse vir die bepaalde kwartaal.

Die geleentheid om jou eie vrae in te stuur, en ook om 'n kursus aan te vra as dit nog nie beskikbaar is nie.

 
Terug na bo
Wat is die verskil tussen 'n SUPERles en 'n SUPERboek?

Die tegnologie wat ons gebruik om die oudio-visuele materiaal mee te skep (waar die tutor self verduidelik op die skerm) stel ons ook in staat om 'n aantal verwante opnames te groepeer. 'n Goeie voorbeeld sal wees om te dink aan "Bewerkings met breuke". Gestel daar is vier opnames gemaak, een elk vir optel, aftrek, maal en deel van breuke. Hierdie vier individuele opnames sal dan gratis in die TeachMe program beskikbaar wees.

Ons kan dan egter 'n indeks-bladsy ontwerp, wat vier opsies gee: Optel van breuke, Aftrek van breuke, Vermenigvuldiging van breuke en Deling van breuke. Die vier individuele opnames word dan geskakel na hierdie indeks-bladsy toe, en 'n nuwe verwerking word gemaak, wat ons 'n SUPERles noem. Die student het nou die geleentheid om alle bewerkings van breuke op een bladsy te h, sonder om elkeen individueel te soek, en met die eenvoudige klik van die muis kan enige bewerking weer oor-en-oor na gekyk word.

'n SUPERles kan egter net in die Basic-weergawe van die TeachMe program oopgemaak word, maar 'n alternatiewe voordeel aan opgradering is dat hierdie SUPERles dan ook sommer afgelaai en gestoor kan word vir latere gebruik.

Die formaat waarin die kursusse op hierdie virtuele kampus aangebied word, naamlik 'n aantal teks-gebaseerde bladsye, met plek om te klik vir die verduidelikings, is die basis van die SUPERboek. Vir alle praktiese doeleindes is die SUPERboek dus 'n aflyn weergawe van die kursusse wat op die kampus in aanlyn-formaat aangebied word. Die SUPERboeke mag ook interaktiewe assesserings bevat, met outomatiese evaluering.


 
Terug na bo
Kan ek die oudio-visuele sessies aflaai op my rekenaar?

Ongelukkig nie. Indien u 'n werklike behoefte het om die opnames wat in die kursus gedoen is te stoor vir latere gebruik, beveel ons die Basic weergawe van die TeachMe program aan, of alternatiewelik kan u die hele kursus bekom in SUPERboek-formaat.
 
Terug na bo
Watter grade word deur die kursusse gedek?

Die StudyMagix Virtuele Kampus is 'n nuwe inisiatief, en daarom sal ons nie kan belowe om met alle afdelings van alle grade weg te spring nie, maar ons onmiddelike doelwit is om Wiskunde van Graad 4 tot Graad 12, per kwartaal, te kan dek deur relevante kursusse te ontwikkel en aan te bied. U word uitgenooi om met ons te skakel indien daar 'n behoefte is aan 'n spesifieke kursus wat ons nog nie ontwikkel het nie, maar dalk vir u sal kan doen as 'n saak van dringendheid
 
Terug na bo
Kan my kind ook persoonlike hulp by 'n aanlyn tutor kry?

Ons bied 'n fasiliteit aan met die naam "etutor" waar studente 'n 15 minute sessie in 'n regstreekse, virtuele klaskamer met 'n tutor kan bespreek, om dan persoonlike, een-tot-een hulp te ontvang. Klik hier vir 'n demonstrasie van s 'n sessie, wat ook elke keer opgeneem word, sodat die studente later weer daardeur kan werk as hulle onseker is oor enige van die tegnieke wat verduidelik is.
 
Terug na bo
Is hierdie kursusse kurrikulum gerig?

Ja, beslis. Ons werk streng volgens die CAPS (NKABV) kurrikulum vir Suid-Afrikaanse skole wanneer ons kursusse vir enige spesifieke kwartaal ontwikkel, en beskikbaar maak.

Kursusse wat nie in hierdie kategorie val nie, kan spesifiek ontwikkel word (bv. vir studente in privaat skole wat nie die CAPS-kurrikulum volg nie) of in die argiewe gevind word.
 
Terug na bo
Kry ek as ouer terugvoering oor my kind se deelname en / of vordering?

U, as die ouer, is ons skakelpersoon oor die inskrywings van, en vordering met, hierdie kursusse. U sal elke keer die sleutelwoorde ontvang vir toegang tot 'n nuwe module, en daarom sal u ook weet wanneer u kind enige van die vorige modules afgehandel het (ons gee alleenlik die sleutelwoord vir 'n nuwe module as die vorige se assessering ingehandig is).

Ons sal u ook laat weet wat die uitslag was van die finale assessering aan die einde van die kursus.
 
Terug na bo
Kan ek ophou vir 'n maand of langer, en dan weer aangaan waar ek opgehou het?

Indien u per maand betaal, onderneem u om betalings per debietorder te doen. 'n Volle kalendermaand kennis is van toepassing as u besluit om te kanselleer, en dus is die minimum periode waarvoor 'n student ingeskryf kan word, op 'n maand-tot-maand basis, 'n tydperk van twee maande. Indien u egter vir 'n maand of langer wil ophou met die gebruik van die virtuele kampus, en weer later wil inskakel, sal bogenoemde rel geld, maar daar is geen ander beperkinge op u nie.

Indien u egter vir 'n kwartaal of 'n jaar ingeskryf het, kan ons nie terugbetalings doen indien u sou besluit om binne sodanige tydperk nie meer van die dienste van die kampus gebruik te maak nie.
 
Terug na bo
Gaan die aflaai van al hierdie videos nie meer Bandwydte gebruik as wat ek kan bekostig nie?

Ons het 'n deeglike uiteensetting gemaak van die relatiewe groottes van verskillende video-formate waarin soortgelyk materiaal as hierdie beskikbaar gestel kan word, om u gerus te stel oor die baie klein lers wat ons gebruik.

Klik hier om te gaan kyk:
 
Terug na bo