Die materiaal wat hier aangebied word is bedoel om te funksioneer soos wat dit sou werk as iemand by 'n korrespondensie-universiteit inskryf: Kies jou kursus, kry jou materiaal, werk daardeur, en voltooi die assessering. Daar is egter twee belangrike verskille met hierdie tradisionele model: (1) ons bied ook oudio-visuele verduidelikings van die begrippe en voorbeelde in die teks, sodat die student net kan klik as daar iets is wat nie verstaan word nie, en dan deur 'n tutor gehelp te word, of hulle eie vrae instuur, en (2) die kursusse is nie formele, geakkrediteerde kursusse nie. Ons beweer glad nie dat die uitslae van die assessering enigsins meer is as 'n bewys van vaardigheid in die tegnieke nie. Ons polisieër nie die omstandighede tydens assesserings nie, en stel dit duidelik dat hierdie kursus as aanvullend gesien moet word tot voorbereiding vir formele toetse.

Die proses om by die StudyMagix Virtuele Kampus in te skryf werk soos volg:
1)    Registreer vir die spesifieke kwartaal deur die vorm in te vul en aan ons terug te stuur.

2)    U sal dan 'n faktuur / debietorder vorm van ons af terug ontvang. Die eerste betaling (selfs al sou u
        verkies om per debietorder te betaal, of kies om per maand te betaal (hierdie opsie is slegs
        beskikbaar met 'n debietorder)) moet in ons rekening gedeponeer word
       (tutormagix, Nedbank, Rek no: 101 429 5653, Tak kode: 162 145 (Centurion)) met die vewysing
        soos op die faktuur.

3)    Ons sal dan aan u (die ouer) die sleutelwoord stuur vir die eerste module van die kursus wat u
        gekies het.

4)    U moet seker maak dat u kind die modules deurwerk, want aan die einde van elk is daar 'n
       Assessering wat aan ons teruggestuur moet word, en eers met ontvangs hiervan sal ons aan u die
       sleutelwoord stuur vir die volgende module. Ons doen dit só om aan u beheer te gee oor óf u kind
       die kursus-materiaal deurwerk of nie. U kan self besluit hoe lank daar aan enige module
       gespandeer gaan word (solank dit binne 'n spesifieke kwartaal afgehandel word) en dienooreen-
       komstig seker maak dat elke assessering aan ons gestuur word. Indien u nie van ons 'n sleutel-
       woord ontvang nie, beteken dit u kind het nog nie die assessering afgehandel nie.

       Sodra die finale assessering van die kursus aan ons gestuur en geëvalueer is, sal ons aan u die
       uitslag per ePos stuur. Daarna is u welkom om weer 'n volgende kursus te kies.

5)    Indien u 'n kursus benodig wat nie in 'n spesifieke kwartaal volgens die CAPS kurrikulum
       gespesifiseer is nie, bv. iets wat vroeër al gedoen is, kan u dit addisioneel aankoop as 'n
       SUPERboek uit die Argiewe. Die SUPERboek sluit ook die oorspronklike assesserings in, en sal
       ook gemerk word indien dit aan ons gestuur word.