Wat is die StudyMagix Virtuele Kampus?

Die studyMAGIX Virtuele Kampus poog om die dissipline van onderrig in 'n klaskamer te vervang met dissipline van gemakliker onderrig by die huis!

Hierdie is 'n baie belangrike stelling, al klink dit ietwat tong-in-die-kies, vir twee redes:

1)    Eerstens is daar die persepsie dat "ekstra klasse" nog steeds effektief is in die moderne era,
       en baie ouers verkies om hulle kinders een keer per week vir ekstra klasse te stuur.
       Die hoofdoel hieragter is meestal maar dat iemand anders die kinders onder dissipline moet
       "verplig" om iets te leer. Dit gebeur wel, maar die meeste van die tyd word die kinders net
       gehelp met hulle huiswerk. Bitter min ontwikkeling vind plaas, omdat daar gewoonlik meer
       as een kind in só 'n klas is, en omdat die tyd eenvoudig te min is.
       Die hedendaagse kurrikulum en werkslading is doodeenvoudig te veel om enigeiets sinvol in
       een uur per week te kan regkry.

2)    Aan die ander kant is daar kinders wat wel genoegsame dissipline het om gereeld besig te
       raak met ontwikkeling, al is dit op hulle eie met ekstra materiaal of ou vraestelle.
       Die onderrig-kant wat veronderstel is om saam met hierdie proses aan hulle gebied te word,
       skiet egter dikwels veels te kort!


Ouers wat wel die moeite sal doen om oor hulle kinders se disspline te waak sal hier by studyMAGIX'n hulpmiddel kan vind. Ons korrespondeer per ePos met die ouers oor elke module van elke kursus wat hulle kinders doen, sodat hulle kan besluit of die nodige ywer aan die dag gelę word, al dan nie...

Die virtuele kampus is nie bedoel vir kinders wat nie gedissiplineerd genoeg is om iets ekstra, of 'n bietjie meer as hulle huiswerk, te doen nie.