As jy ingeskryf is by die StudyMAGIX Virtuele Kampus
                                                                   vir 'n spesifieke kwartaal, dan kan jy gebruik maak van
                                                                  die gratis tutor-on-call fasiliteit.

                                                                Dit beteken jy kan vir ons jou eie, unieke vraag stuur,
                                                               deur enige van die volgende metodes te gebruik:


Faks: 08666 19 335

ePos: admin@studymagix.com

WhatsApp: 082 858 9099 (Hierdie is die voorkeur-metode. Studente neem 'n foto met hulle selfone van die vraag wat hulle het, en stuur dit dan aan ons. Ons ePos dan 'n skakel terug vir die oudio-visuele opname)

Skype: Mathmechanic

DropBox: gerrie@mathmechanic.com

Ons sal probeer om, op die langste, binne 48 uur vir jou die oudio-visuele antwoord te kan gee op jou vraag.

Hierdie oudio-visuele memorandum word in die SUPERcloud databasis gestoor, en daar sal vir jou 'n skakel aangestuur word om dit dadelik te kan terugspeel. Klik hier vir 'n voorbeeld van só 'n antwoord.

LW: Jy mag net een vraag op 'n slag stuur (die rede hoekom ons hierdie voorwaarde inbou, is maar net om seker te maak ons kan lewer op ons beloftes - in die verlede het studente vir ons bladsye-en-bladsye vol vrae al aangestuur, en dan vat dit só lank om te verwerk dat ons ander studente agterweë bly).